..:: Zespół Szkół Techniczno Zawodowych ::..


ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - ZAWODOWYCH
33-100 Tarnów ul. J. Piłsudskiego 19
tel. (014) 655-97-11, 655-97-12    fax (014) 621-58-90


I. TYPY  SZKÓŁ  I  ZAWODÓW:

1. TECHNIKUM SAMOCHODOWE na podbudowie gimnazjum (4-letnie),  w zawodzie technik mechanik, specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych (język angielski i niemiecki).

2. TECHNIKUM FRYZJERSKIE na podbudowie gimnazjum (4-letnie),  w zawodzie technik usług fryzjerskich (język angielski i niemiecki).

3. LICEUM PROFILOWANE o profilu usługowo gospodarczym na podbudowie gimnazjum (3-letnie) (język angielski i niemiecki).

4. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW (3-letnia) na podbudowie szkoły podstawowej (język angielski) w zawodach:

- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- blacharz samochodowy
- operator urządzeń przemysłu szklarskiego
- fryzjer

5. TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE (3-letnie) na podbudowie ZSZ w zawodach:

 - technik mechanik, specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych (język angielski i niemiecki); dzienne i wieczorowe
 - technik usług fryzjerskich (język angielski i niemiecki); tylko dzienne


NASZA BAZA TO:

18 doskonale wyposażonych klasopracowni:

- sala komputerowa z Internetem
- pracownia samochodowa
- pracownia fryzjerska
- przestronna i doskonale wyposażona sala gimnastyczna
- biblioteka z bogatym księgozbiorem
- świetlica szkolna
- opieka medyczna i pedagogiczna
- doskonale przygotowana zawodowo i bardzo przyjaźnie nastawiona do uczniów kadra pedagogiczna
- prężnie działające koło turystyczne


PRZYJDŹ DO NAS !
NIE BĘDZIESZ ŻAŁOWAŁ !

ZAPRASZAMY !